ธาราบำบัดในสุนัข (Canine Hydrotherapy)

ธาราบำบัดในสุนัขคือการฟื้นฟูสภาพสัตว์โดยการใช้น้ำ เนื่องจากผลของการใช้น้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียล และแรงดันของน้ำที่พุ่งมาที่ตัวสัตว์ โดยเฉพาะการใช้ Buoyancy (การลอยน้ำโดยใช้ชูชีพ) ทำให้สัตว์เกิดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ โดยลดความเสียดทานที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ และไม่ต้องรับน้ำหนักตัว ในขณะสัตว์อยู่ในน้ำ

ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดมายังเนื้อเยื่อ ข้อต่อและอวัยวะต่างๆมากขึ้น ทำให้ลดการบาดเจ็บของกระดูกหรือข้อต่อต่างๆ จึงช่วยลดความเจ็บปวด เกิดการสร้างกล้ามเนื้อ ทำให้สัตว์ฟื้นตัวจากการผ่าตัดเร็วขึ้น นอกจากนี้การใช้ธาราบำบัดอย่างสม่ำเสมอ ยังช่วยป้องกันไม่ให้อาการกลับมาเป็นอีก
ธาราบำบัด ถือเป็นศ่าสตร์ใหม่ในการรักษาแบบ Alternative ในรูปแบบ Holistic treatment ซึ่งแปลว่า การรักษาร่วมกันทั้งทางร่างกาย จิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นธาราบำบัดจึงมิใช่เป็นพียงการรักษาทางร่างกายเท่านั้น

สระว่ายน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง
สระว่ายน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงเอสแอลวี โทร. 02-866-0260

สระว่ายน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงเปิดให้บริการสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ต้องการออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก และทำกายภาพฟื้นฟู ควบคุมโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสรีระและกายภาพฟื้นฟูในสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งทีมบุคลากรที่พร้อมบริการพาสัตว์เลี้ยงของท่านลงว่ายน้ำตามจุดประสงค์ต่างๆ โดยก่อนลงสระว่ายน้ำจะมีสัตวแพทย์คอยตรวจร่างกายของสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น และหลังจากว่ายน้ำเสร็จทางศูนย์สระว่ายน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง มีบริการอุปกรณ์การอาบน้ำเป่าขนสัตว์เลี้ยงเพื่อความสะดวกหลังการว่ายน้ำอีกด้วย
“เพราะสุขภาพดี สร้างได้”
นัดหมายล่วงหน้าได้ที่เอสแอลวี เพ็ทแคร์ (SLV PetCare)
02- 866-0260 ต่อ 302
เอสแอลวีเพ็ทแคร์(SLV Pet Care)

Scroll to Top