สุนัขในดวงใจ

สุนัขยอดฮิตซึ่งเป็นที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลก
The box office of Dog Breeds.

ร็อตไวเลอร์ (Rottweiler)

สุนัขยอดฮิตที่อยู่ในหัวใจแฟนๆ ทั่วโลกคือสุนัขสายพันธุ์เก่าแก่ ร็อตไวเลอร์ จัดเป็นสุนัขพันธุ์ยักษ์ ตัวใหญ่ เท่ ดูหน้าเกรงขาม
สมัยก่อนนิยมเลี้ยงเพื่อใช้เฝ้ายาม ปัจจุบันในหลายประเทศมักนิยมฝึกใช้ร็อตไวเลอร์เป็นสุนัขตำรวจ เคไนน์ (K9)
น้ำหนัก 40-50 กิโลกรัม
โดเต็มวัยเมื่ออายุ 18 เดือน สูงวัยเมื่ออายุ 5 ปี

ร็อตไวเลอร์มีกล้ามเนื้อแข็งแรง จึงต้องการอาหารพวกโปรตีนสูงและต้องออกกำลังกายเป็นประจำ
ร็อตไวเลอร์มีโอกาสเป็นโรคข้อสะโพกเคลื่อน โรคหัวใจ สภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ

กลับไปด้านบน
Shopping Cart