งานหมาแมวไทยหัวใจสตรอง

เสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 รพ.สัตว์ สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี)
ขอเชิญเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคหัวใจ “หมาแมวไทย หัวใจStrong” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
อันประกอบด้วยการตรวจ 6 รายการ…

งานหมาแมวไทยไตสตรอง

เสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เชิญร่วมงาน”หมาแมวไทยไตสตรอง” มุ่งเน้นสุขภาพของน้องหมาน้องแมว โดยจัดให้มีการตรวจพบโรคได้รวดเร็วกว่าการตรวจโรคไตแบบเดิม

วีแพ็ทเชิญน.สพ.ธานินทร์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างทาซ่า(TAHSA)

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย(VPAT) ได้มีหนังสือถึงน.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)

เอสแอลวีร่วมสวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) ร่วมสวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลใหม่ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมงคลยิ่ง

เอสแอลวีมอบบัตรประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

เอสแอลวีได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ทีมสัตวแพทย์และสหวิชาชีพ
โดยเอาประกันไว้กับธนชาติประกันภัย ให้ความคุ้มครอง 24 ชม. ทั่วโลก

เอสแอลวีจัดงานคืนความดีสู่สังคม ฉลองครบ 47 ปี

เอสแอลวีจัดงานคืนความดีสู่สังคม ครบ 47 ปี
30-31 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) ใกล้ศิริราช พรานนก โทร. 02-866-0260 ..

1 2 3