เอสแอลวีเพ็ทแคร์ ให้บริการแพ็คเกจฝากเลี้ยงช่วงตรุษจีน
(21 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563)
โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข แบบเดียวกับโครงการเอสแอลวีเพ็ทแคร์ ให้บริการแพ็คเกจฝากเลี้ยงช่วงปีใหม่ ดังนี้

1. สงวนสิทธิ์รับฝากเลี้ยงเฉพาะสัตว์เลี้ยงสุขภาพดีเท่านั้น ไม่รับฝากสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคติดต่อหรือมีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น ชัก, โรคหัวใจ
2. สัตว์เลี้ยงจะได้รับการตรวจสุขภาพโดยสัตวแพทย์ ก่อนเข้ารับบริการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
3. เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องแสดงบัตรวัคซีน ซึ่งแสดงการได้รับวัคซีนครบคอร์ส
4. ต้องควบคุมเห็บ-หมัด ภายใน 30 วันก่อนเข้ารับบริการ (หากเกิน 30 วันต้องหยดยากำจัดเห็บ-หมัด ที่ SLV PetCare (จัดให้ในราคาพิเศษ)
5. เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องวางเงินประกันล่วงหน้า 2,000 บาท/บ้าน และจะได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวนเมื่อมารับสัตว์เลี้ยงกลับ

เอสแอลวีเพ็ทแคร์: 24/1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร: 02- 866-0260 ต่อ 302
https://slv.co.th/บริการอื่นๆ/อาบน้ำ-ตัดขน/

อัตราค่าบริการแพ็กเกจฝากสัตว์เลี้ยงช่วงตรุษจีน (อัตราดียวกันกับโครงการเอสแอลวีเพ็ทแคร์ ให้บริการแพ็คเกจฝากเลี้ยงช่วงปีใหม่)

Scroll to Top