กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมงานวิชาการทางสัตวแพทย์และด้านช่วยเหลือสังคมอื่นๆ

กิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการ

เอสแอลวี โดยนายสัตวแพทย์ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการและมีผลงานการเผยแพร่ ความรู้ทั้งในระดับงานวิชาการทางสัตวแพทย์ และสังคมคนรักสัตว์ อย่างมากมาย อาทิ

  • จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ด้วยการเจ้าร่วมเป็นสถาบันสมทบฯ  ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
  • เป็นสถานฝึกงานของนิสิตนักศึกษา คณะสัตวแพทย์และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์หลายสถาบัน

วิทยากรรับเชิญตอบคำถามสัตว์เลี้ยง

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม เป็นวิทยากรรับเชิญตอบคำถามสัตว์เลี้ยง รายการวิทยุ “หมอเฮ – เสธ.ฮา”

งานสัมมนาประจำปี VET FAIR 2013 – 2016

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าทีมวิชาการในการจัดงานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ในงานสัมมนาประจำปี VET FAIR 2013 – 2016 และเป็นผู้ริเริ่มการเสนอผลงาน R2R ในสถานพยาบาลสัตว์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

นิตยสาร “สื่อรักสัตว์เลี้ยง”

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม เป็นผู้รังสรรค์บทความสาระความรู้เพื่อคนรักสัตว์ทางนิตยสาร “สื่อรักสัตว์เลี้ยง”

เอสแอลวียังได้ช่วยเหลือวงการเทเบิลเทนนิสของประเทศไทย

น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เอสแอลวี (สวนหลวงสัตวแพทย์) รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโครงการ T.T.A.T. THAI HOPES TEAM  ของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาและคัดเลือกนักกีฬาเทเบิลเทนนิสยุวชน อายุ 11-12 ปี เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับโลก รายการ ITTF World Hopes Week ณ ต่างประเทศ เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ ปี 2555-2559 และนักกีฬายุวชน THAI HOPES อาทิ มนต์อัปสร สฤษดิอภิรักษ์ นาจา เมฆอัมพร , ณาณพงศ์ พนากิจกุล , นันท์นภัส โกละ ฯลฯ ก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ  ซึ่งนักกีฬายุวชนไทยต่างๆ เหล่านี้ล้วนทำผลงานและสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์ว่านักกีฬายุวชนไทยไม่เป็นรองใครในระดับนานาชาติเช่นกัน

เอสแอลวีสนับสนุนชมรมเทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอสแอลวีสนับสนุนการปูพื้นยางสังเคราะห์ฯ จำนวน 4 ผืน  ราคาผืนละ 24,000 บาท  รวมมูลค่า 96,000 บาท เพื่อปรับปรุงสนามเทเบิลเทนนิสของชมรมเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การฝึกซ้อมตามมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อสร้างนักกีฬาและผลงานทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการบาดเจ็บ ให้นักกีฬา บุคลากร นิสิต เยาวชนและบุคคลทั่วไป

Scroll to Top