สพ.ญ.ชนิตา โลหะกมลชัย

สพ.ญ.ชนิตา โลหะกมลชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรกรรมทั่วไป กายภาพบำบัด ระบบประสาท

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

Advanced Principles of Neurology, USA , 2013 Certified Canine Rehabilitation Therapist, USA , 2015

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

จันทร์

10.00-18.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป กายภาพบำบัด ระบบประสาท

อังคาร

12.00-21.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป กายภาพบำบัด ระบบประสาท

พุธ

12.00-21.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป กายภาพบำบัด ระบบประสาท

พฤหัส

14.00-21.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป กายภาพบำบัด ระบบประสาท

เสาร์

10.00-20.00น.

อายุรกรรมทั่วไป กายภาพบำบัด ระบบประสาท

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart