สพ.ญ.ชนิตา โลหะกมลชัย

สพ.ญ.ชนิตา โลหะกมลชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรกรรมทั่วไป กายภาพบำบัด ระบบประสาท

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

Advanced Principles of Neurology, USA , 2013 Certified Canine Rehabilitation Therapist, USA , 2015

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก
จันทร์10.00-18.00 น.อายุรกรรมทั่วไป กายภาพบำบัด ระบบประสาท
อังคาร12.00-21.00 น.อายุรกรรมทั่วไป กายภาพบำบัด ระบบประสาท
พุธ12.00-21.00 น.อายุรกรรมทั่วไป กายภาพบำบัด ระบบประสาท
พฤหัส14.00-21.00 น.อายุรกรรมทั่วไป กายภาพบำบัด ระบบประสาท
เสาร์10.00-20.00น.อายุรกรรมทั่วไป กายภาพบำบัด ระบบประสาท

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top