สพ.ญ.กนกวรรณ คิ้วสุววรณ

สพ.ญ.กนกวรรณ คิ้วสุววรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรกรรมทั่วไป, โรคเนื้องอกและมะเร็ง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

Certificate on Oncology/Post Graduate Foundation in Veterinary Science, University of Sydney/Australia/2556

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก
จันทร์10.00-20.00 น.อายุรกรรมทั่วไป, โรคเนื้องอกและมะเร็ง
พฤหัส08.00-18.00 น.อายุรกรรมทั่วไป, โรคเนื้องอกและมะเร็ง
ศุกร์10.00-21.00 น.อายุรกรรมทั่วไป, โรคเนื้องอกและมะเร็ง
เสาร์10.00-20.00 น.อายุรกรรมทั่วไป, โรคเนื้องอกและมะเร็ง
อาทิตย์10.00-20.00 น.อายุรกรรมทั่วไป, โรคเนื้องอกและมะเร็ง

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน