สพ.ญ. กัญญาวีร์ จิตต์วัฒนาอารีย์

สพ.ญ. กัญญาวีร์ จิตต์วัฒนาอารีย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

ศัลยกรรม อายุรกรรม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

จันทร์

09:00-18:00 น.

คลินิกศัลยกรรม

อังคาร

10.00-20.00 น.

คลินิกศัลยกรรม

พุธ

08:00-18:00 น.

คลินิกอายุรกรรม

พฤหัส

09:00-18:00 น.

คลินิกศัลยกรรม

อาทิตย์

09:00-18:00 น.

คลินิกศัลยกรรม

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart