สพ.ญ. กัญญาวีร์ จิตต์วัฒนาอารีย์

สพ.ญ. กัญญาวีร์ จิตต์วัฒนาอารีย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรกรรม, ศัลยกรรม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก
จันทร์09:00-18:00 น.คลินิกศัลยกรรม
อังคาร10.00-20.00 น.คลินิกศัลยกรรม
พุธ08:00-18:00 น.คลินิกอายุรกรรม
พฤหัส09:00-18:00 น.คลินิกศัลยกรรม
อาทิตย์09:00-18:00 น.คลินิกศัลยกรรม

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top