น.สพ. กฤตินัย หลังปูเต๊ะ

น.สพ. กฤตินัย หลังปูเต๊ะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพิเศษ​

อายุรกรรม/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

จันทร์

8.00-20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

อังคาร

8.00-20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

พุธ

20.00-08.00 น.

คลินิกอายุรกรรม-ฉุกเฉิน

เสาร์

14.00-21.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

อาทิตย์

12.00-20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart