น.สพ.คมสัน ศรีรัตนประทีป

น.สพ.คมสัน ศรีรัตนประทีป

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุกรรม, โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา

ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบปีการศึกษา 2556

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก
จันทร์08.00-19.00 น.อายุกรรมทั่วไป โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
อังคาร08.00-19.00 น.อายุกรรมทั่วไป โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์08.00-19.00 น.อายุกรรมทั่วไป โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
เสาร์08.00-19.00 น.อายุกรรมทั่วไป โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์08.00-19.00 น.อายุกรรมทั่วไป โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top