น.สพ.คมสัน ศรีรัตนประทีป

น.สพ.คมสัน ศรีรัตนประทีป

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุกรรม โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา

ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบปีการศึกษา 2556

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

จันทร์

08.00-19.00 น.

อายุกรรมทั่วไป โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

อังคาร

08.00-19.00 น.

อายุกรรมทั่วไป โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ศุกร์

08.00-19.00 น.

อายุกรรมทั่วไป โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

เสาร์

08.00-19.00 น.

อายุกรรมทั่วไป โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

อาทิตย์

08.00-19.00 น.

อายุกรรมทั่วไป โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart