สพ.ญ.พรจิต กิจเจริญไพบูลย์

สพ.ญ.พรจิต กิจเจริญไพบูลย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

ออายุรกรรมทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล/2558

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

พฤหัส

20:00 - 08:00 น.

คลินิกอายุรกรรม-ฉุกเฉิน

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart