น.สพ.สรวิชญ์ เพชรอริยวงศ์

น.สพ.สรวิชญ์ เพชรอริยวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล(เกียรตินิยมอันดับ 1) /2561

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

อาทิตย์

20.00-08.00 น.

คลินิกอายุรกรรม-ฉุกเฉิน

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart