น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง โรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), 2562

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก
เสาร์18.00-20.00 น.คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เสาร์20.00-24.00 น.คลินิกอายุรกรรมฉุกเฉิน

รางวัลแห่งความภูมิใจ

ที่ 2 เทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 60

นายธนพล สันติวัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษเอสแอลวี นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-58-59 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์สโมสร ประจำปี 2560 (SET Table Tennis Club Championships 2017) ของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 21-23 และ 27-30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  ในนาม “ทีมตำรวจ A”  ซึ่งปรากฏว่า นายธนพลฯ สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าชื่นชม โดยได้รับ รางวัล “รองชนะเลิศ” ในประเภททีมชายทั่วไป

โล่เกียรติศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในฐานะผู้ที่ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

นายธนพล  สันติวัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (ที่ 2 จากซ้าย) รับโล่เกียรติศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้ที่ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ประเภทกีฬา เทเบิลเทนนิส ในพิธีเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2560  โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560  ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top