น.สพ.ธนัตถ์ ธัชชนะชัย

น.สพ.ธนัตถ์ ธัชชนะชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

จันทร์

20.00-08.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป​-ฉุกเฉิน

พฤหัส

8.00-20.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป​

ศุกร์

8.00-20.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป

เสาร์

12.00-20.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป​

อาทิตย์

09.00-18.00 น.

ศัลยกรรมทั่วไป

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart