น.สพ.ธนัตถ์ ธัชชนะชัย

น.สพ.ธนัตถ์ ธัชชนะชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก
จันทร์20.00-08.00 น.อายุรกรรมทั่วไป​-ฉุกเฉิน
พฤหัส8.00-20.00 นอายุรกรรมทั่วไป​
ศุกร์8.00-20.00 นอายุรกรรมทั่วไป​
เสาร์12.00-20.00 น.อายุรกรรมทั่วไป​
อาทิตย์09.00-18.00 น.ศัลยกรรมทั่วไป

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top