สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย

สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรศาสตร์, โรคไต, เบาหวาน, โรคแมว

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

Certificate on INTERNAL MEDICINE: Keys to Understanding (February-November 2009) POST GRADUATE FOUNDATION IN VETERINARY SCIENCE, THE UNIVERSITY OF SYDNEY, Australia

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก
อังคาร10.00-17.00 น.อายุรกรรมทั่วไป
พุธ08.00-16.00 น.อายุรกรรมทั่วไป
พฤหัส10.00-17.00 น.อายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์10.00-17.00 น.อายุรกรรมทั่วไป
เสาร์08.00-16.00 น.อายุรกรรมทั่วไป

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top