สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย

สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรศาสตร์, โรคไต, เบาหวาน, โรคแมว

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

Certificate on INTERNAL MEDICINE: Keys to Understanding (February-November 2009) POST GRADUATE FOUNDATION IN VETERINARY SCIENCE, THE UNIVERSITY OF SYDNEY, Australia

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

อังคาร

10.00-17.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป

พุธ

08.00-16.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป

พฤหัส

10.00-17.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป

ศุกร์

10.00-17.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป

เสาร์

08.00-16.00 น.

คลินิกโรคไต

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart