สพ.ญ.วรภัณฑ์ วิวัฒน์วิศวกร

สพ.ญ.วรภัณฑ์ วิวัฒน์วิศวกร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรกรรม โรคผิวหนัง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

Dermatology/Post Graduate Foundation in Veterinary Science, University of Sydney, Australia/2557

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

จันทร์

14.00-21.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป โรคผิวหนัง

อังคาร

10.00-20.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป โรคผิวหนัง

พุธ

10.00-20.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป โรคผิวหนัง

พฤหัส

10.00-20.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป โรคผิวหนัง

อาทิตย์

10.00-20.00 น.

อายุรกรรมทั่วไป โรคผิวหนัง

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart