SLV จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2566

     เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา บริษัท สวนหลวงสัตวแพทย์ จำกัด โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) จัดกิจกรรม”ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566″ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัคคีภัยวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง มีทักษะในการใช้เครื่องดับเพลิง สามารถเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ซักซ้อมวิธีการอพยพเสมือนจริงโดยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อยฯ ที่มาร่วมฝึกซ้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานของบริษัทฯ ในการเตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยจากเหตุการณ์อัคคีภัย

อ. น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวเปิดงาน พร้อมสนูปปี้-สุนัขคู่ใจ

จนท.ดับเพลิงของ SLV
นำแสดงโดยหมอนินและคุณต้า

เปิดงานซ้อมดับเพลิง
ในห้องประชุม

จุดเกิดเหตุ
หลังห้อง Supply

ดับไม่ได้
หนีไฟกันเถอะ

เข้าอุโมงควัน

ออกอุโมงควัน

หนีไปตั้งหลักที่จุดรวมพล

สมาชิกในทีมครบ
ให้ทุกคนนั่งลง

รถดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุ

จนท.ดับเพลิงเข้าระงับเหตุ

ดับไฟที่จุดเกิดเหตุ

ถ่ายรูปร่วมกันหลังดับเพลิงสงบ
ทุกชีวิตปลอดภัย

Scroll to Top