เลือกสัตวแพทย์ด้วยตนเอง

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

คลินิกอายุรกรรม (โรคทั่วไป)

BD-01-1

อ.น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป,
Client Education

ช่วงนี้งดลงตรวจ  Working@Home เนื่องจากโรคโควิด-19 ระบาด

BD-02

สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป,
โรคไต, เบาหวาน, โรคแมว

 • อังคาร 10.00-17.00
 • พุธ 08.00-16.00
 • พฤหัสบดี 10.00-17.00
 • ศุกร์ 10.00-17.00
 • เสาร์ 08.00-16.00
ka

สพ.ญ.กนกวรรณ คิ้วสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป,
มะเร็งวิทยา

 • จันทร์ 10.00-20.00
 • พฤหัสบดี 08.00-18.00
 • ศุกร์ 10.00-21.00
 • เสาร์ 10.00-20.00
 • อาทิตย์ 10.00-20.00
cha

สพ.ญ.ชนิตา โลหะกมลชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป,
โรคระบบประสาท,
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • จันทร์ 10.00-18.00
 • อังคาร 12.00-21.00
 • พุธ 12.00-21.00
 • พฤหัสบดี 14.00-21.00
 • เสาร์ 10.00-20.00
keng

สพ.ญ.วรภัณฑ์ วิวัฒน์วิศวกร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • จันทร์ 14.00-21.00
 • อังคาร 10.00-20.00
 • พุธ 10.00-20.00
 • พฤหัสบดี 10.00-20.00
 • อาทิตย์ 10.00-20.00
komson2

น.สพ.คมสัน ศรีรัตนประทีป

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • จันทร์ 08.00-19.00
 • อังคาร 08.00-19.00
 • ศุกร์ 08.00-19.00
 • เสาร์ 08.00-19.00
 • อาทิตย์ 08.00-19.00
BlackDrop-04

สพ.ญ.กัญญาวีร์ จิตต์วัฒนาอารีย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป,
ศัลยกรรม

 • จันทร์ 09.00-18.00
 • อังคาร 10.00-20.00
 • พุธ 08-00-20.00
 • พฤหัสบดี 09.00-18.00
 • อาทิตย์ 09.00-18.00
tnp

น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • เสาร์ 18.00-20.00 น.
  คลินิกโรคหัวใจ
  อายุรกรรมทั่วไป
 • เสาร์ 22.00-08.00 น.
  เวชกรรมฉุกเฉิน
5150x150-SLV-LOGO.jpg

น.สพ.ธนัตถ์ ธัชชนะชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป

 • จันทร์ 08.00-20.00
 • อังคาร 08.00-20.00
 • พุธ 20.00-08.00
 • เสาร์ 14.00-21.00
 • อาทิตย์ 12.00-20.00
su

สพ.ญ.สุวีรยา นาจำเริญ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป

 • จันทร์ 10.00-18.00
 • อังคาร 20.00-08.00
 • ศุกร์ 12.00-20.00
 • เสาร์ 08.00-20.00
 • อาทิตย์ 08.00-20.00
pat

น.สพ.ภัทรพงศ์ เครือยิหวา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป,
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 • อาทิตย์ 11.00-21.00
5150x150-SLV-LOGO.jpg

สพ.ญ.อัจฉราณี ธรรมวินทร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป,
โรคตา

 • ศุกร์ 20.00-08.00
5150x150-SLV-LOGO.jpg

สพ.ญ.พรจิต กิจเจริญไพบูลย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป

 • พฤหัสบดี 20.00-08.00

คลินิกศัลยกรรม

5150x150-SLV-LOGO.jpg

อ.น.สพ.ดร.สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรม
เนื้อเยื่ออ่อน/ออร์โธปิดิกส์

 • อาทิตย์ 13.00-16.00
5150x150-SLV-LOGO.jpg

น.สพ.นักรบ ศิริพละ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมทั่วไป,
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • พุธ 10.00-16.00
 • เสาร์ 10.00-16.00
5150x150-SLV-LOGO.jpg

สพ.ญ.อุษา แสงนวกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมทั่วไป,
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • จันทร์ 10.00-16.00
 • อังคาร 10.00-16.00
BlackDrop-04

สพ.ญ.กัญญาวีร์ จิตต์วัฒนาอารีย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป,
ศัลยกรรม

 • จันทร์ 09.00-18.00
 • อังคาร 10.00-20.00
 • พุธ 08-00-20.00
 • พฤหัสบดี 09.00-18.00
 • อาทิตย์ 09.00-18.00

คลินิกโรคระบบสืบพันธุ์

5150x150-SLV-LOGO.jpg

รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ระบบสืบพันธุ์/ศัลยกรรม

 • พุธ 18.00-20.00

คลินิกโรคระบบประสาท

5150x150-SLV-LOGO.jpg

น.สพ.ภัคธร สิ่วเฉลิมวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมประสาททั่วไป

 • จันทร์ 18.00-20.00
cha

สพ.ญ.ชนิตา โลหะกมลชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคระบบประสาท,
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • จันทร์ 10.00-18.00
 • อังคาร 12.00-21.00
 • พุธ 12.00-21.00
 • พฤหัสบดี 14.00-21.00
 • เสาร์ 10.00-20.00

คลินิกโรคหัวใจ

5150x150-SLV-LOGO.jpg

ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคหัวใจ/อายุรกรรม

 • ศุกร์ 19.00-21.00
  (เดือนละ 2 ครั้ง  กรุณานัดหมายล่วงหน้่า)
pat

น.สพ.ภัทรพงศ์ เครือยิหวา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคหัวใจ/อายุรกรรม

 • อาทิตย์ 11.00-21.00
tnp

น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป,
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 • เสาร์ 18.00-20.00 น.
  คลินิกโรคหัวใจ
  อายุรกรรมทั่วไป
 • เสาร์ 22.00-08.00 น.
  เวชกรรมฉุกเฉิน

คลินิกโรคตา

5150x150-SLV-LOGO.jpg

สพ.ญ.ณัฐเนตร ศรีตระกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคนัยน์ตาสัตว์เลี้ยง

 • จันทร์ 18.00-20.00
5150x150-SLV-LOGO.jpg

สพ.ญ.อัจฉราณี ธรรมวินทร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป,
โรคตา

 • ศุกร์ 20.00-08.00

คลินิกทันตกรรม

5150x150-SLV-LOGO.jpg

อ.สพ.ญ.ดร.ปณิธิ สุโข

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมสัตว์เลี้ยง

 • ศุกร์ 18.00-20.00
  (สุกร์เว้นศุกร์)

คลินิกโรคผิวหนัง

keng

สพ.ญ.วรภัณฑ์ วิวัฒน์วิศวกร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป,
โรคผิวหนัง

 • จันทร์ 14.00-21.00
 • อังคาร 10.00-20.00
 • พุธ 10.00-20.00
 • พฤหัสบดี 10.00-20.00
 • อาทิตย์ 10.00-20.00

คลินิกโรคไตและทางเดินปัสสาวะ

BD-02

สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป,
โรคไต, เบาหวาน, โรคแมว

 • อังคาร 10.00-17.00
 • พุธ 08.00-16.00
 • พฤหัสบดี 10.00-17.00
 • ศุกร์ 10.00-17.00
 • เสาร์ 08.00-16.00
komson2

น.สพ.คมสัน ศรีรัตนประทีป

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมทั่วไป,
โรคไต

 • จันทร์ 08.00-19.00
 • อังคาร 08.00-19.00
 • ศุกร์ 08.00-19.00
 • เสาร์ 08.00-19.00
 • อาทิตย์ 08.00-19.00

คลินิกโรคกระดูกและข้อ

5150x150-SLV-LOGO.jpg

อ.น.สพ.ดร.สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน/ออร์โธปิิดิกส์

 • อาทิตย์ 13.00-16.00
5150x150-SLV-LOGO.jpg

น.สพ.นักรบ ศิริพละ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมทั่วไป,
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • พุธ 10.00-16.00
 • เสาร์ 10.00-16.00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

cha

สพ.ญ.ชนิตา โลหะกมลชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคระบบประสาท,
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • จันทร์ 10.00-18.00
 • อังคาร 12.00-21.00
 • พุธ 12.00-21.00
 • พฤหัสบดี 14.00-21.00
 • เสาร์ 10.00-20.00

คลินิกอัลตร้าซาวน์และภาพรังสีวินิจฉัย

5150x150-SLV-LOGO.jpg

อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ภาพวินิจฉัยและอัลตร้าซาวน์

 • พุธ 18.00-20.00
5150x150-SLV-LOGO.jpg

น.สพ.ธีทัต ตั้งปกรศักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ภาพวินิจฉัยและอัลตร้าซาวน์

 • เสาร์ 10.00-12.00

คลินิกเบาหวาน

BD-02

สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป,
โรคไต, เบาหวาน, โรคแมว

 • อังคาร 10.00-17.00
 • พุธ 08.00-16.00
 • พฤหัสบดี 10.00-17.00
 • ศุกร์ 10.00-17.00
 • เสาร์ 08.00-16.00

คลินิกโรคมะเร็งและเนื้องอก

ka

สพ.ญ.กนกวรรณ คิ้วสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป,
มะเร็งวิทยา

 • จันทร์ 10.00-20.00
 • พฤหัสบดี 08.00-18.00
 • ศุกร์ 10.00-21.00
 • เสาร์ 10.00-20.00
 • อาทิตย์ 10.00-20.00

คลินิกแมว

BD-02

สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป,
โรคไต, เบาหวาน, โรคแมว

 • อังคาร 10.00-17.00
 • พุธ 08.00-16.00
 • พฤหัสบดี 10.00-17.00
 • ศุกร์ 10.00-17.00
 • เสาร์ 08.00-16.00

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ

tip

สพ.ญ.ทิพาวดี เสียดขุนทด

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคสัตว์เลี้ยงพิเศษ
(Exotic Pet Medicine)

 • พุธ 19.00-21.00
 • ศุกร์ 19.00-21.00
Scroll to Top