เปิดวิสัยทัศน์ น.สพ.ธานินทร์ ตั้งเป้านำ SLV เข้าตลาดทุน
จากธุรกิจครอบครัวมุ่งหน้าสู่ตลาดหล้กทรัพย์

อ.น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สวนหลวงสัตวแพทย์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาลสัตว์ภายใต้แบรนด์ "โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV)" เปิดเผยถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ในยุคที่เทรนด์ Pet Humanization ที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลให้ตลาดสัตว์เลี้ยงเติบโต ทั้งกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และการดูแลรักษา โดยผลสำรวจของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ระบุว่า คนไทย 49% นิยมเลี้ยงสัตว์เป็นลูก (Pet Parent) และยอมจ่ายเงิน 14,200 บาท เป็นค่าดูแลสัตว์เลี้ยงเฉลี่ยต่อตัวต่อปี ซึ่งพบว่า Pet Parent ในยุคนี้เป็นประชากร Gen Z, Gen Y และประชากรสูงอายุนิยมเลี้ยงสัตว์แก้เหงามากขึ้น
จากเทรนด์เหล่านี้เอง ทำให้ อ.ธานินทร์ฯ เล็งเห็นว่า SLV ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวมานาน ควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วยการส่งต่อให้ลูกชายและลูกสะไภ้ ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ทั้งคู่ (อ.น.สพ.ธนพลและ สพ.ญ.กัญญาวีร์) รับช่วงสืบทอดกิจการ สรรหามืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารงาน และนำ SLV เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ในที่สุด
อ.ธานินทร์คิดว่าประโยชน์ของการเป็นบริษัทมหาชนนั้น นอกจากจะได้แหล่งเงินทุนระยะยาวและจากการระดมทุนเพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจแล้ว การเป็นบริษัทจดทะเบียนจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารงานและมาตรฐานการดำเนินงานของ SLV มากขึ้น ยังช่วยสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ แถมยังได้สร้างความภักดี และผลตอบแทนที่ดีให้แก่พนักงานอีกด้วย
แต่ที่สำคัญเหนืออื่นใด นั่นก็คือ การดำรงอยู่ของ SLV ในระยะยาว ช่วยให้ SLV ที่มีการบริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวก้าวเข้าสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพมากขึ้น มีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพเข้ามาร่วมบริหารกิจการ และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวของเจ้าของกิจการที่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตหรือมีความถนัดที่แตกต่างกันไปสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ต้องการโดยยังคงมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้รับผลตอบแทนจากการถือหุ้นอยู่เช่นเดิม
การจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ฟังดูไม่น่าจะยาก แต่จริงๆ แล้ว มันไม่ง่ายเลย ต้องอาศัยมืออาชีพมาเป็นโค้ช เป็นที่ปรึกษาให้ เรียกว่า ยังมีอุปสรรคอีกหลายขั้นตอน ด่านแรกคือ ต้องผ่านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า IA และการสอบบัญชีผ่านเกณฑ์ ให้ได้เสียก่อน
ในการนี้ SLV จึงได้จ้างบริษัททีปรึกษามือาชีพ "บริษัท โคเด็กซ์ แล็บ จำกัด" มาช่วยในภารกิจเริ่มแรกนี้ที่ "การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน" โดยเริ่มเดินหน้าโครงการติดกระดุมเม็ดแรกด้วย IA ตั้งแต่ ก.พ. 2567 นี้เป็นต้นไป

บริษัท สวนหลวงสัตวแพทย์ จำกัด หรือ SLV ร่วมพิธีลงนามแต่งตั้ง
บริษัท โคเด็กซ์ แล็บ จํากัด เป็นที่ปรึกษาทางการบัญชีให้แก่ SLV
เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Scroll to Top