เอสแอลวีผ่านการรับรอง TAHSA Re-accreditation อีกรอบ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลสัตว์ TAHSA ครั้งที่ 1 ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย จากคณะกรรมการตรวจประเมิน TAHSA นำโดย อ.น.สพ. ชัยยศ ธารรัตนะ ประธานโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย และ สพ.ญ. อภิรดี จุฑารัตน์ กรรมการกลาง

ผลการประเมิน ปรากฏว่า โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) ได้รับการต่ออายุการรับรอง TAHSA อีกครั้งเป็นรอบที่ 2 และได้รับคำชมจากคณะผู้ตรวจฯ ว่า เอสแอลวีมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง ซึ่งทำให้มั่นใจว่า คุณภาพและบริการรักษาสัตว์ของเอสแอลวี จะยั่งยืนต่อไป ดังคำที่ว่า “Quality means doing it right even no one is looking”. และสามารถเป็นหลักประกันความมั่นใจให้เจ้าของสัตว์ตลอดไป.

…………………………..

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

กลับไปด้านบน