SLV พัฒนาบริการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโรคสุนัข-แมว ด้วยเทคนิค RT-PCR เพื่อ ”รู้เร็ว-รักษาทัน-ป้องกันไว”

ด้วยเทคนิค Real Time RT-PCR เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับระดับสากลมั่นใจด้านคุณภาพที่ให้ผลตรวจที่แม่นยำสูง รวดเร็ว โดยสามารถส่งตรวจได้ทันที ได้ผลภายใน 2 ชั่วโมง

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ : SLV เป็นโรงพยาบาลสัตว์เอกชนที่ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการสัตวแพทย์ “SLV SURE LAB” โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Bestagro สนับสนุนเครื่องตรวจ RT-PCR รุ่น Vcheck M เครื่องแรกของประเทศไทยให้กับ SLV SURE LAB ให้สามารถตรวจเชื้อโรคในสัตว์เลี้ยง อาทิ พยาธิเม็ดเลือดในสุนัข (E. canis และ Anaplasma) และโรคไวรัสร้ายแรงในแมว (เอดส์แมว และ ลิวคีเมียแมว)

ซึ่งในตอนนี้เราสามารถส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการทางการสัตวแพทย์ “SLV SURE LAB” ของเรา  ที่อยู่บนชั้นสองของโรงพยาบาลฯ SLV ได้เลย จึงสะดวก รวดเร็ว ลดระยะการรอ ได้ผลภายใน 2 ชม. และสามารถทำให้สัตว์ป่วยที่ติดเชื้อสามารถรับการรักษาได้ทันการและสามารถป้องกันโรคให้สัตว์ตัวอื่นได้อย่างทันท่วงที

โดย SLV มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตรวจหาเชื้อ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพยาธิเม็ดเลือดในสุนัขและโรคไวรัสเอดส์แมวและลิวคีเมียแมว พร้อมดำเนินการรักษาสัตว์ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการตรวจหาเชื้อดังกล่าวจะทำในห้องปฏิบัติการทางการสัตวแพทย์ SURE LAB ที่มีทีมนักเทคนิคการแพทย์และเทคนิคการสัตวแพทย์ที่มากประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย แม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับสัตว์ป่วยให้ “รู้เร็ว-รักษาทัน-ป้องกันไว” พร้อมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเหล่านั้น

ทั้งนี้ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงผู้สงสัยเกี่ยวกับอาการของสุนัขและแมวของท่านว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือไม่?
ท่านสามารถโทรปรึกษากับสัตวแพทย์ SLV ได้ที่...
โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV)
โทร. (02)866-0260

Scroll to Top