เอสแอลวีรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

เมื่อ 19 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดย ผู้ตรวจสอบจากสถาบัน TUV NORD (Thailand) โดยการตรวจประเมินครั้งนี้ น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอสแอลวีมุ่งหวังเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลควบคู่ไปกับการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและการรับรองจากองค์กรภายนอก เพื่อกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

………

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

กลับไปด้านบน