ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ลงมติ ปรับค่าเอฟทีอีก  3.3 บาทต่อหน่วย หรือกว่า 7-8 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติที่สูง และปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นในหน้าร้อน นั้น

ในการนี้ SLV ได้เตรียมมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีลดค่าไฟฟ้าจากแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ  โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล  ซึ่งตั้งเป้่าหมายลดค่าไฟฟ้าลง 10 % ทุกปี

Scroll to Top