น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) (SLV Pet Hospital)  ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015  จากบริษัท TUV NORD

โดยโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ในบริการโรงพยาบาลสัตว์ (Veterinary Hospital Services)  ในแผนกสัตว์ป่วยนอก (OPD)  แผนกสัตว์ป่วยใน (IPD)  แผนกศัลยกรรม (Surgery)  แผนกห้องปฏิบัติการ (Laboratory) แผนกกายภาพบำบัด (Physical Therapy)  แผนกวารีบำบัด (Hydrotherapy), บริการรับ-ส่งสัตว์เลี้ยง (Pet Transfer Services)  เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

Scroll to Top