นัดหมายสัตวแพทย์ SLV

รายละเอียดการนัดหมายสัตวแพทย์

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างล่างโดยละเอียด

หมายเหตุ

1. เวลาในการตอบกลับ ทางโรงพยาบาลจะตอบรับการนัดหมายล่วงหน้าใน 72 ชั่วโมง

2. การนัดหมายผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการแจ้งความจำนงนัดหมายสัตวแพทย์ล่วงหน้าเท่านั้น มิได้เป็นการยืนยัน วัน เวลา สถานที่ และสัตวแพทย์ผู้รักษาทันที

3. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

4. การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าผู้นัดหมาย หรือ เจ้าของสัตว์เลี้ยง จะได้ทำการลงทะเบียนสัตว์ป่วย อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล

Scroll to Top