วันสัตวแพทย์ไทย โดย อ.น.สพ. ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม

อ.น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV Pet Hospital) ได้ให้สัมภาษณ์กับคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เกี่ยวกับบทบาทของวิชาชีพสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยง เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันสัตวแพทย์ไทย (Thai Vet Week)

วันสัตวแพทย์ไทย โดย อ.น.สพ. ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม Read More »

Covid-19 กับการปฏิบัติในสถานพยาบาลสัตว์

ยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าสัตว์เลี้ยงสามารถแพร่โรค Covid-19 สู่มนุษย์ได้ โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค…

Covid-19 กับการปฏิบัติในสถานพยาบาลสัตว์ Read More »

งานปัจฉิมนิเทศและพิธีปิด”โครงการกล้าฝัน กล้าเป็นสัตวแพทย์”

อาจารย์ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) เป็นวิทยากรในงานปัจฉิมนิเทศและพิธีปิด”โครงการกล้าฝัน กล้าเป็นสัตวแพทย์” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

งานปัจฉิมนิเทศและพิธีปิด”โครงการกล้าฝัน กล้าเป็นสัตวแพทย์” Read More »

Scroll to Top