ดีต่อไต.. ศูนย์โรคไตและล้างไตสัตว์เลี้ยง

โรงพยาบาลสัตว์ SLV ศูนย์โรคไตและล้างไตสัตว์เลี้ยง ให้บริการด้านโรคไตที่ครบวงจร
💢 ตรวจวินิจฉัยโรคไต
💢 รักษาสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคไตทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
💢 โรคที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินปัสสาวะ
💢 ตรวจความผิดปกติของร่างกายที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะได้ทันที

ดีต่อไต.. ศูนย์โรคไตและล้างไตสัตว์เลี้ยง Read More »