โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV)

สวนป่าเบญจกิติ เปิด Pet Zone

ในปี 2565 สวนสาธารณะในสังกัดกทม.เริ่มนำร่องสร้างพื้นที่สาธารณะสำหรับสัตว์เลี้ยงให้เจ้าของพาน้องหมาเข้าไปเดินเล่นในสวนด้วยกันได้

สวนป่าเบญจกิติ เปิด Pet Zone Read More »