เริ่มต้นสู่อาชีพสัตวแพทย์ที่รัก โดย อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

อังคารที่ 9 ส.ค. 65 เวลา 20.00 น. – 21.00 น. สัตวแพทยสภาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมรับฟัง เฟซบุ๊คไลฟ อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม
และคุณสาริศา จันทร์เปรม ในหัวข้อเรื่อง “เริ่มต้นสู่อาชีพสัตวแพทย์ที่รัก”

เริ่มต้นสู่อาชีพสัตวแพทย์ที่รัก โดย อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม Read More »