มาตรฐานคุณค่าการรักษา

ความภูมิใจของ SLV

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV)

สถานพยาบาลสัตว์แห่งแรกและแห่งเดียวของไทย
ที่ได้รับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

 Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort.

สิ่งที่ยากที่สุดคือ การตัดสินใจลงมือทำ และส่วนที่เหลือเป็นเพียงความมุ่งมั่นเท่านั้นเอง

TAHSA: มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย

ไม่ได้เป็นเพียงมาตรฐานของโรงพยาบาลสัตว์ในการบริการรักษาสัตว์เท่านั้น แต่คือ ความตั้งใจทุ่มเทของ SLV ทุกคน ที่จะมอบสิ่งที่ดีในการรักษาทางการสัตวแพทย์ การดูแลและการบริการให้กับสัตว์ป่วยและเจ้าของสัตว์เลี้บง เพราะมาตรฐานที่ดีของโรงพยาบาล คือ “หน้าที่ที่ทรงค่าที่สุดของเรา” ตามปรัชญาของ SLV “Pet Furst” เพราะที่ SLV สัตว์เลี้ยงต้องมาก่อน เรื่องอื่นไว้ทีหลัง.

SLV เป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับปรเทศจาก สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)  และ SLV ยังผ่านรับการรับรองต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง

ได้ TAHSA แล้วทำไม SLV ต้องทำ ISO อีก

ด้วยความตั้งใจของ SLV ที่จะพัฒนาศักยภาพทางการสัตวแพทย์ในระดับประเทศและมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพในระดับสากล เพื่อให้สัตว์เลี้ยงชองไทยได้รับบริการในมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ISO 9001 

ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคลินิกรัดษาสัตว์ขนาดเล็กกรือโรงพยาบาลสัตว์ขนาดใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราต้องพึงรักษาเอาไว้อยู่เสมอคือ คุณภาพของบริการรักษาสัตว์และเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและบุคคลภายนอก ซึ่ง ISO 9001 ไม่ใช่มาตรฐานที่การันตีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับระบบการดูแลจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานอยู่เสมอ จนได้รับความไว้วางใจจากสัตว์เลี้ยงและเจ้าของรวมทั้งบุคคลทั่วไปนั่นเอง 

เป้าหมายของ SLV คือเพื่อความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลสัตว์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของน้องหมาน้องแมวเป็นสำคัญ

จากความตั้งใจและความทุ่มเทตลอด 10 ปี SLV ได้รับการรับรองมาตรฐาน
TAHSA และ ISO 9001:2015 ต่อเนื่องมาถึง 3 ครั้ง จวบจนปัจจุบัน

มาตรฐาน TAHSA

มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์
ในประเทศไทย
Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation

มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย ได้ถูกริเริ่มขึ้นโดยสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) ในปี พ.ศ 2553 โดยใช้มาตรฐานของ The American Animal Hospital Association (AAHA) เป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ของประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมานับ 10 ปี สถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสัตว์มากขึ้นเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสังคมและผู้ใช้บริการ

มาตรฐาน ISO 9001:2015

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
ที่ยอมรับในระดับสากล
International Organization for Standardization

ISO 9001 คือระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกยอมรับ และเป็นมาตรฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคผลิตหรือภาคบริการ เป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มาตรฐาน ISO จัดทำและพัฒนาโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  (The International Organization for Standardization) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่าประเทศที่เป็นองค์กรอิสระ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีประเทศสมาชิกกว่า 164 ประเทศ

Quality means doing it right
when no one is looking.

Scroll to Top