โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี)
สาระสัตว์เลี้ยง (All about Pets)

สุนัขไทยหลังอานมีขนาดปานกลางมีขนสั้น มีขนย้อนกลับที่กลางหลังเป็นรูปต่างๆ ทอดยาวไปตามแผ่นหลัง ลำตัวยาวกว่าความสูงที่ไหล่เล็กน้อย

ลักษณะทางกายภาพ
เราสามารถเห็นกล้ามเนื้อชัดเจน มีความแข็งแรงอดทน ทรหด ทนต่อลักษณะสภาพภูมิอากาศได้โดยทั่วไป ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาว มีความสามารถเหมาะแก่การล่าสัตว์ได้ดี มีความสามารถในการกระโดดได้ดี มีความระแวดระวัง สิ่งแปลกปลอมได้เป็นอย่างดี ฉลาด มั่นคง กล้าหาญเด็ดเดี่ยว รักอิสระ มีท่วงท่าที่สง่างาม เป็นสุนัขในครอบครัวที่ซื่อสัตว์ รักเจ้าของ ขึ้นชื่อในการเรื่องของความจงรักภักดี

Scroll to Top