มาร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัว SLV กับเรา

ประวัติการทำงาน (RESUME)

RESUME นี้ถือเป็นเอกสารสำคัญในการนำเสนอตัวเองเพื่อการสมัครตำแหน่งงานที่ต้องการ
กรุณากรอกตามความเป็นจริง

หรือสมัครด้วยตนเองที่

24/1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร: 02-866-0260,
ฮ็อตไลน์(มือถือ): 086-372-5458
โทรสาร 02-866-0841

Scroll to Top